KBBC WEZEN-VRIENDEN


Aansluiten bij onze club

 Van zodra U (of uw kind) aangesloten is bij de VBL, kan U (of uw kind) bij ongeval genieten van een verzekering 'lichamelijke letsels' of 'burgerrechtelijke aansprakelijkheid', beiden afgesloten via de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS.

Lidgelden:
Het lidgeld voor het seizoen 2016-2017 bedraagt:

Een  2de  aangesloten gezinslid geniet een korting van 25,00 Euro.
Vanaf het 3de  aangesloten gezinslid geniet u telkens een korting van 50,00 Euro

Deze aansluiting kan gebeuren via de trainer of jeugdverantwoordelijke die de nodige papieren zal opmaken en aan de betreffende instanties zal doorgeven.

In deze lidgelden zijn begrepen: huur van de sportzaal, vergoedingen aan trainers en scheidsrechters, aansluiting bij de VBL, verzekeringen, ...

Heeft U nog vragen, aarzel niet onze secretaris Luc Vander Putten te contacteren (Gsm: 0476/33.96.60.)  Hij zal U met plezier alle info verlenen.