Algemene Informatie

Visie & Missie

Basketbalclub Wezen-Vrienden promoot de basketbalsport in al zijn vormen bij jongeren en volwassenen in Geraardsbergen en omgeving. De fysieke gezondheid van onze leden staat voorop, alsook een gezonde en sportieve ambitie en financiële gezondheid van de club. We zijn een familiale club waar vriendschap, sociale waarden en sportiviteit centraal staan.

De jeugdopleiding is de basis van het voortbestaan van de club. De club wil de opvang van jongeren ter harte nemen: de keugd een gezonde en motiverende vrijetijdsbesteding aanbieden en via een teamsport groepsgeest, wederzijds respect en sociale vaardigheden bijbrengen.

We streven ernaar om elke speler op zijn niveau maximaal te laten renderen. Dit houdt in dat we bij de jeugd via een uitgewerkt leerplan de prioriteit duidelijk leggen bij de opleiding, eerder dan bij de resultaten. Bij het nastreven van de doelstelling van maximaal opleidingsrendement, willen we tegelijkertijd het aspect 'opvoeding' en 'ontspanning' niet uit het oog verliezen.

De club blijft echter in de eerste plaats een competitieclub en stelt zich bij de seniores als doel met een kern zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. De doorstroming van eigen jeugdspelers naar één van de senirploegen is het voornaamste doel van onze jeugdwerking. Het transferbeleid is erop gericht om enkel spelers aan te trekken voor de plaatsen waarvoor geen eigen spelers beschikbaar zijn die het vereiste niveau halen. Met dit gericht transferbeleid is het tevens de bedoeling om onze eigen opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau verder te ontwikkelen.

Ieder lid heeft bij onze club de mogelijkheid om, ongeacht leeftijd, geslacht, ervaring of afkomst binnen zijn mogelijkheden de basketbalsport recreatief of competitief te beoefenen of te beleven. Als Koninklijk Basketbal Club - meer dan 60 jaar jong - willen we een club blijven waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn, waar er een band tussen spelers, bestuursleden, begeleiders, trainers, ouders, sponsors en sympathisanten die het loutere sportieve overschrijdt, waar iedereen bereid is om onbaatzuchtig een handje toe te steken.